Nødkald & vagtnummer


Ved pludselig opstået og akut behov for bustransport uden for kontorets almindelige åbningstid henvises til

nød-kald/vagt-nummeret herunder.

Kun vedr. uopsættelige henvendelser: 
                   .       .       .       .       .    


              Tlf.  0045 40 851 076
                .       .       .       .