Handel i Zentralmarkt midt i Süderlügum by, syd for Tønder.
Kun 7 % moms på slik og dagligvarer

P.S.  I n g e n   f e d t a f g i f t