De  Blå  Busser  er  mangeårig  medlem  af
brancheforeningen Danske Busvognmænd,
i daglig tale DB-DK