De Blå Busser sætter pris på et godt arbejdsklima, og gode medmenneskelige værdier.
Såfrem du er interesseret i job hos De Blå Busser er du velkommen til at udfylde skemaet
herunder.
Vi kigger særlig efter om den enkelte medarbejder har ansvarsfølelse og er samarbejdsvillig,
fleksibel, dygtig og loyal,- ved en evt. jobsamtale.